Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Voorlezen

Groep 8 leest kleuters voor

Kunstproject

Kinderen als zonnebloemen van Van Gogh

Lezen en leesbeleving

Uitdagen en ontdekken!

Geeft kinderen ruimte om talenten te ontplooien.

Beeldende vorming krijgt gestalte op de W.G. van de Hulstschool!

Nationale Boomplantdag

Weer een half park erbij in ons mooie Utrecht.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Informatie

09-01-2018

De W.G. van de Hulstschool staat in de Rivierenwijk in Utrecht. De hoofdingang bereikt u via het schoolplein aan de Lingestraat 2a. Onze school in een notendop:  

 

Visie: Samen voor de toekomst van ieder kind

Hier staan wij voor: De kinderen een fijne plaats bieden waar zij rustig kunnen leren. Samen met de andere kinderen. En ook samen met de ouders/verzorgers en met de leerkrachten.
Dit doen wij in onze leesschool, de 'school voor verhalen'. é

 

Christelijke ontmoetingsschool

Elkaar ontmoeten en elkaar tegemoet komen, dat is belangrijk op onze school. Alle kinderen hebben een eigen verhaal en een eigen identiteit. Onze school is een plaats waar wij leren van elkaar en over elkaar.

Wij vinden onze uitgangspunten in christelijke waarden. Daarbij bieden wij ruimte aan andere overtuigingen. Zo zetten wij SAMEN een fijne school neer, waar we met respect en vertrouwen met elkaar omgaan. De W.G. van de Hulstschool behoort bij de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (www.pcou.nl).é

 

Vreedzame school

De W.G. van de Hulstschool doet actief mee aan het initiatief van 'De Vreedzame School'. Zo lopen er in de pauzes altijd -speciaal opgeleide- leerlingen rond in herkenbare hesjes: de mediatoren. Als er een conflict ontstaat op het schoolplein, zijn zij de eersten die proberen te bemiddelen en het conflict uit de wereld te helpen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

• constructief conflicten op te lossen

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Zie voor meer informatie de website: www.devreedzameschool.net.é

 

Betrokken en ervaren leerkrachten

Op de W.G. van de Hulstschool werken leerkrachten die al veel ervaring hebben opgedaan met het lesgeven. Dit merk je gelijk: de leerkrachten staan met veel enthousiasme voor de klas. Zij tonen zich betrokken bij de leerlingen, de ouders en de school. Zo creëren zij een prettige sfeer waarin de kinderen goed kunnen leren. Klik hier voor de namenlijst.é

 

Goede leerresultaten

De afgelopen jaren was de cito-score van de W.G. van de Hulstschool ruim voldoende. Onze score ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De kinderen hebben dus een prima basis om verder te gaan naar het middelbaar onderwijs.Niet alleen wat kennis betreft scoren we goed. De kinderen krijgen ook veel sociale vaardigheden mee. é

 

Veel leuke extra activiteiten

Op onze school is veel ruimte voor allerlei extra, leuke activiteiten voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers: Activiteiten op cultureel en sportief gebied, activiteiten rond mens en natuur, naschoolse activiteiten, activiteiten om de weerbaarheid van de kinderen te vergroten en activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Klik hier voor meer informatie over de activiteiten.é

 

Grote ouderbetrokkenheid

Op de W.G. van de Hulstschool zitten veel kinderen met actieve en betrokken ouders/verzorgers. Daar zijn wij blij mee! Hierdoor kunnen we veel leuke extra activiteiten verzorgen voor onze leerlingen.

De betrokkenheid is ook te vinden bij de ouders/verzorgers van onze kleuters: 1 keer per 6 weken is er een bijeenkomst 'ouderbetrokkenheid', die altijd goed bezocht wordt. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de juf over het komende thema, dat zij gaat behandelen in de klas. Zij laat bijvoorbeeld de woorden zien die steeds terugkomen in allerlei verhalen, spelletjes en liedjes. Na deze uitleg kun je als ouder/verzorger hier ook thuis aandacht aan schenken.é

 

Voorschoolse opvang is mogelijk

De W.G. van de Hulstschool verzorgt - na afspraak- voorschoolse opvang. De kinderen, die hiervoor zijn opgegeven, kunnen vanaf 7:30 uur terecht op school. Zij gaan in een klaslokaal rustig zelf iets lezen of een spelletje doen. Er is een ouder hiervoor aangesteld die toezicht houdt.
De kosten bedragen:
Voor 1 kind €2,= per keer;
Voor 2 of meer kinderen (uit hetzelfde gezin): € 1,50 per kind per keer.é

 

Tussenschoolse opvang goed geregeld

Voor kinderen die overblijven tussen de middag is er de 'Tussenschoolse opvang'. Een aantal ouders/betrokkenen bij school zorgt voor deze opvang. Zij krijgen hiervoor een kleine vergoeding. De TSO kost daarom geld: in 2016 is dat 11 euro per kind per kwartaal.

De kinderen nemen hun eigen lunch mee. Zij kunnen zich eventueel opgeven voor schoolmelk (van Campina): verse melkproducten tegen een niet al te hoge prijs (maandelijkse afschrijving). De melkproducten staan in een speciale koelkast op school. Meer info vindt u op www.campinaopschool.nl.

De overblijvers zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. Elke groep eet in een eigen lokaal onder begeleiding van een vaste “TSO-juf”. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen rustig hun lunch kunnen nuttigen. Als het eten op is, gaan de kinderen buitenspelen (als het weer het toelaat). Ook weer onder toezicht van de TSO-juf.

Meer informatie vindt u in de Overblijfgidsé

 

Buitenschoolse opvang via Kind & Co / Moederskind

Uw kind kan voor buitenschoolse opvang terecht bij Kind & Co (www.kmnkindenco.nl) of Moederskind (www.moederskind.com). Met beide organisaties heeft de W.G. van de Hulstschool een overeenkomst afgesloten.

U kunt uw kind zelf aanmelden bij 1 van deze organisaties. In principe is er altijd plaats voor uw kind. Loopt u tegen problemen aan, bijvoorbeeld door een lange wachtlijst? Laat het ons weten. Dan kijken wij wat we voor u kunnen doen: hulst.linge@pcou.nl of 030-2881443.é 

 

 

Klik hier voor nog meer informatie: 

hier

é TOP
Toelichting op de cookies 
realisatie: Claros School CMS - helder voor iedereen!